「SHANGHAI ARCHWALK」中国地産設計大賞「優秀賞」を受賞

「SHANGHAI ARCHWALK」が、2017年中国地産設計大賞「優秀賞」を受賞しました。中国地産設計大賞「優秀賞」